Przed przyjazdem

  • Przed pierwszym pobytem w hotelu należy się umówić na dzień zapoznawczy (pozostawienie pieska pod naszą opieką na kilka godzin)
  • Pies musi posiadać książeczkę zdrowia z aktualnymi szczepieniami, musi być zabezpieczony przed pchłami i kleszczami oraz odrobaczony.
  • Nie przyjmujemy nie wykastrowanych samców oraz suk w okresie rui.
  • Sposób żywienia jest indywidualnie ustalany z właścicielem psa.
  • Wszystkie rezerwacje terminów odbywają się telefonicznie.
  • Płatność za pobyt odbywa się w całości w dniu przyjęcia psa do hotelu.